Toegekende aanvraag Hans Koster

Beurs t.b.v. het schrijven van een review artikel over de state-of-the-art in the urban en real estate research, in opdracht van de ASRE

Aanvrager: Hans Koster
Bijdrage: € 10.000,-

Belang van vastgoed
Ondanks het enorme belang van vastgoed in het functioneren in de nationale en mondiale economie, is de aandacht vanuit de wetenschap relatief beperkt, zeker als we dat vergelijken met aandacht voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of macro-economische vraagstukken zoals de internationale handel. Dit zorgt ervoor dat we een heel aantal fenomenen nog slecht begrijpen en daarom moeilijk kunnen voorspellen.

Programmastudie
In opdracht van de Amsterdam School of Real Estate doet Koster een programmastudie waarbij hij allereerst zal identificeren wat wél bekend is vanuit de wetenschappelijke literatuur. Hij maakt in deze studie onderscheid tussen de huizenmarkt en commercieel vastgoed.

Onderzoeksagenda vastgoedkunde
Koster stelt aan de hand van de uitkomsten een onderzoeksagenda op voor ‘vastgoedkunde’, het onderzoeksgebied op het grensvlak van planologie, stadseconomie en financiering, dat zich bezighoudt met de duurzame inrichting en het gebruik van de fysieke ruimte. Dit levert op langere termijn naar verwachting waardevolle inzichten op voor de beleidspraktijk en investeerders in residentieel en commercieel vastgoed. De uitkomsten van het onderzoek zullen tevens input zijn voor het Nationaal Onderzoeksprogramma Vastgoed (NOVA) van de VOGON.

Hans Koster (1987) is universitair docent aan de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Jan Rouwendal, Hoogleraar Ruimtelijke economische aspecten vastgoedmarkten aan de VU, begeleidt Koster bij het onderzoek.

website Hans Koster